Lokala regler

REGLER OCH VILLKOR

LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR 2019 FÖR SPARREN GOLFKLUBB

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid receptionen.

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

 

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 1. Out of bounds (Regel 18)
 1. Föremål för banans gräns: När gränsen definieras av pinnar eller ett stängsel, bestäms den av linjen mellan de innersta punkterna på pinnarna eller stängselstolparna på bansidan i marknivå.
 2. Linjer: När gränsen definieras av en målad linje på marken, bestäms den av linjens bansida, och själva linjen är out of bounds. När en linje på marken definierar gränsen, kan pinnar användas för att visa var gränsen är.

 

 1. Pliktområden (Regel 17)
 1. Det röda pliktområdet på hål X till höger om fairway och som bara är definierat på en sida är oändligt.

 

 1. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden
 2. a) Bollen träffar belysningsstolpe
 1. Om det är känt eller så gott som säkert att spelarens boll träffade en belysningsstolpe under spelet på hål 3,4, 14, 16 eller 17 ”Nya Banan” räknas inte slaget. Spelaren måste spela en boll utan plikt från där det föregående slaget slogs enligt regel 14.6.

 

 1. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska delar av banan
 2. a) Mark under arbete
 1. Alla områden som identifieras med blåa pinnar eller på annat angetts som mark under arbete.
 2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
 3. Vit spraylinje runt ett område definierar gränsen för mark under arbete.
 4. Områden i bunkrar där sand förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
 1. b) Oflyttbara tillverkade föremål

1.

 1. c) Organiska delar av banan
 1. Konstgjorda väggar och pålverk i ett pliktområde.

 

 1. Begränsningar i att använda speciell utrustning
 2. a) 
 3. b) 

 

 1. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet
 2. a) 

TÄVLINGSVILLKOR

Tillfälliga villkor för en enskild tävling och startavgiften finns angivna på tävlingsinbjudan.

Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

 

 1. Registrerade ronder i GIT

För att få delta i klubbens tävlingar måste spelaren ha EGA tävlingshandicap eller EGA handicap. För att få pris i klubbens tävlingar måste spelaren ha EGA tävlingshandicap. Plikt för att delta utan EGA handicap: diskvalifikation.

 

 1. Anmälan till tävling

Anmälan görs i GIT. Vid överanmälan till en tävling gäller anmälningsordning. Avanmälan efter lottning, utan giltig anledning debiteras med gällande startavgift. Uteblivande från tävling, utan giltig anledning, se spel och tävlingshandboken sidan 80, stycke 8.3.6.

 

 1. Handicapklasser

Vid färre än 5 startande eller 5 lag i en klass kan den slås samman med annan klass eller utgå efter val av tävlingsledningen.

 

 1. Tee i klubbtävlingar

 

 1. Avgörande vid lika resultat (Regel 3.3a)

I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden. Ger den inte särskiljning används den matematiska metoden. Kan inte särskiljning uppnås används lottning. I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål. Hålordning och antal hål anges av tävlingsledningen.

 

 1. Scorekorts inlämning (Regel 3.3b)

 

 1. Prisutdelning

Priser som inte avhämtas av spelaren i samband med prisutdelning tillfaller nästa pristagare.

 

 1. Resultat – tävlingen officiellt avslutad

 

 

Beslutade av SPARREN GK:s styrelse 2019

REGLER & VILLKOR